Žymos

, , ,

Žmogus, turintis savo tvirtą nuomonę neretai yra žymiai mažiau vertinamas nei tas, kas linkęs pataikauti. Iš esmės, turintys savo nuomonę ir nebijantys jos išreikšti nėra labai mėgstami irpen-diary pageidaujami nei tikinčiųjų tarpe, nei kur kitur. Buvimas savotiškoje opozicijoje. Tai nėra lengva, todėl, manau, tik nedaugelis tam išdrįsta.
Neturiu omenyje kažkokios paranojos, kai žmogus iš esmės yra konfliktiškas ir mėgsta be ypatingos priežasties “iššokti kaip Pilypas iš kanapių“. Turiu omenyje situacijas, kai kiekvienas turime aiškiai išsakyti savo tikrą poziciją, tegu ji ir neatitinka aplinkinių nuomonės. Jei jos neišsakome, o juo labiau dalyvaujame kažkame, kas nesiderina su mūsų pažiūromis, paprasčiausiai veidmainiaujame. Vėliau dūsaujame, smerkiame save už bailumą ir prisitaikėliškumą…

Reklama