Žymos

, ,

angryŽmogus, gyvendamas ne savo gyvenimą, negali būti nei laimingas, nei kitus padaryti laimingais. Toks žmogus aplink save sės vien tik kančias, vargą, nuolatinę kontrolę ir pan. Kitaip pasakius, sės tai, kas gyvena jo paties viduje- liguistą nepasitenkinimą ir kaltinimus visam pasauliui.
Išeitis yra vienintelė: paklausti paties savęs “ko iš tiesų aš noriu?“ Patikėkite, ne kiekvienas išdrįsta sau pačiam užduoti šį klausimą. Nes tai susiję su atsakomybe. Žmogus, gyvenantis “ne savo kailyje“, nesugeba prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą, todėl jis ima kontroliuoti kitus, tame matydamas savo gyvenimo tikslą.

1 Petro 4: 15

Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis, besikišąs į kitų reikalus.

Tokio žmogaus širdyje nėra ramybės, kadangi ta užduotis, kurią jis vykdo (kitų kontrolė), yra pernelyg sunki jam. Matydamas, kad nesusitvarko su savo “svarbia misija“, žmogus kartais gali imtis pačių kraštutinių priemonių. To rezultatai gali būti įvairūs, bet būtinai tragiški: psichikos ligos ir pan.

Reklama