Žymos

,

  • ink-well-and-quill-penKai po tavo stalu mėtosi neplautos kojinės, tai vargu ar logiška bus, jei kaimynui prikaišiosi, kad jis neplauna indų…
  • Mūsų sažinė mums visuomet yra švariausia ir tyriausia. Bet ką apie ją mano Dievas?
  • Kvailiui trukdo viskas, išskyrus jo paties kvailumą, kurio jis neįžvelgia.
  • Meilė niekada nesibaigia ir teikia amžiną gyvenimą… Geismas trunka tik akimirką ir gimdo sielvartą.
  • Patys pirmieji (ir geriausi) mokytojai, kurie išmoko vaiką meluoti, yra jo paties tėvai, kurie bando vaiką mokyti to, ko patys nesilaiko.
  • Laiku nepasakytas “ne“ vėliau suteikia daug vargo.
  • Bijoti nuodėmės anaiptol nereiškia būti nelaisvu. Vergystė kaip tik yra nesugebėjimas pasipriešinti nuodėmei.
Reklama