Žymos

, , ,

Visuomet, kai girdžiu tūlą lietuvį putojant prieš lenkų Wilno nasze“, pamanau, kad su juo ginčytis yra beprasmiška. Akivaizdu, kad žmogus niekad rimtai nesidomėjo Vilniaus istorija. old townIr Rasų kapinėse, matomai, buvęs tik jų “lietuviškame“ sektoriuje, kadangi kitur eiti ir skaityti antkapiuose apie čia palaidotus įžymius, išsilavinusius, Lietuvai nusipelniusius lenkų kilmės senojo Wilno gyventojus neleidžia jo išdidumas… O spaceravojant Senamiesčio gatvelėmis jam turbūt išvis tenka užsimerkti arba užsimaukšlinti tamsius akinius, idant “nepastebėti“ šen bei ten ant pastatų esančias atminimo lenteles, bylojančias apie šiuose pastatuose gyvenusius arba dirbusius lenkų tautybės iškilius praeities vilniečius. Nekalbant jau apie įvairius statinius, suprojektuotus būtent lenkų architektų, įkurtas įžymias mokslo institucijas ir pan.
Pagaliau, pažvelgus į istoriją iš statistikos pusės, galima užduoti paprastą klausimą: nuo kada Vilnius tapo daugmaž lietuvišku miestu? Pamatysime, kad visai neseniai. Taip jau istoriškai susiklostė. Netgi praeito šimtmečio pradžioje Vilnius vis dar nebuvo lietuviškas, kadangi lietuvių tuomet čia gyveno labai mažai, dominavo lenkakalbiai ir žydai. Antrasis Pasaulinis, holokaustas praktiškai beveik visiškai sunaikino žydų bendruomenę ne tik Vilniuje, tačiau ir visoje Lietuvoje. Na, o lenkai liko, tiksliau, dažniausiai lenkakalbiai, o ne lenkai, kaip jie patys ir pripažįsta. Patys save jie neretai laiko tuteišais (vietiniais), o save gretinti su lenkais ne kiekvienas jų drįsta. Kas be ko, Lenkijos lenkų ir Vilnijos lenkakalbių mentalitetas, tradicijos kiek skiriasi. Tegu pačiame Vilniuje jie šiuo metu ir nėra dauguma, tačiau Vilnius ir Vilniaus kraštas yra jų gimtinė ir namai.
Ir ne tik jų. Kiekvienos tautos žmogus, save laikantis tikru vilniečiu, turi teisę be baimės ir jokios gėdos ištarti “Wilno nasze!“ Ištarti savo gimtąja kalba. Taip pat ištarti frazę “esu lietuvis“ gali kiekvienas, kuriam Lietuva reiškia žymiai daugiau, nei uždarbis, karjera, nei politinės rietenos… Tas, kuris jau nebegali gyventi be Lietuvos. Ir jis turi teisę tai ištarti nepriklausomai nuo tautybės, rasės ir religinių įsitikinimų… Taip, iš tikrųjų, Wilno yra nasze !.. O Lietuva visiems…

Reklama