Žymos

, , , , ,

Šio žmogaus mūsuose, o ypatingai Lenkijoje, visiškai nereikia pristatyti. Laikęs savo gimtine Lietuvą, visgi, matomai, nė pats negalėjo konkrečiai įvardinti savo tautybės. Jį lygiai taip patAdam Mickiewicz galima pilnateisiai vadinti lietuviu, lenku, baltarusiu ir… žydu. Bent jau taip teigiama šiame straipsnyje.
Bet pats Adam, manyčiau, savęs nepriskyrė kažkuriai vienai tautybei. Toks yra likimas visų, kas gimė, gyveno, kūrė vadinamose paribio teritorijose. Asmeniškai taip pat esu toks žmogus, tad labai gerai suprantu ir šio žmogaus jausmus. Būti viskuo… Būti už visus, neišskiriant tautybės ir prigimties. Būti lietuviu Lietuvoje, kartais net nežinant lietuvių kalbos… Anuomet sąvoka “būti lietuviu“ visiškai nereiškė, kad žmogus būtinai turi kalbėti lietuviškai ir priimti tą kultūrą. Tai kažkas kitokio, šiais laikais vargu ar suprantamo. Tai panašiai kaip būti žydu. Iš vidinės prigimties, o ne iš kūniškos. Ar ta kūniška yra ar ne- visiškai neesminis dalykas, nes vidus- svarbiau…

Reklama