Žymos

, , , ,

Visiškai nesuprantu kai kurių dalykų. Pvz., malonės. T.y., kaip ir suprantu. Bet ir nesuprantu… Pvz., nesuprantu, kaip galima ją naudoti paviršutiniškai, jau greičiau tai yra išnaudojimas.lake Egoistiškais tikslais, žinoma. “Ak, panorėjau kažko, kaip ir žinau, na… tai yra blogai, bet, na… juk malonė…“ Kažkokia šizofrenija, ne kitaip… Kartais tenka pagaut ir save taip mąstant, bet jau pasakysiu, gera nebūna tuomet. Jaučiuosi kaip paskutinis paršas, švelniai pasakius…
“Malonė Dievo suteikta, man vargšui taip didi…“ Taigi, vargšui. O kiek iš mūsų apie save mano kaip apie vargšą? Taigi, iš čia ir bėda… Kai savęs nelaikome vargšais, tuomet Dievo malonė mums yra lyg indulgencija toliau tęsti savo piktus darbus, tiesa, visa tai gausiai pašpakliavus religiniu špaklium

Apreiškimo 3: 17

Tu gi sakai: ‘Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia’, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas.

Reklama