Žymos

, , , , , ,

Žmogus, mąstantis vien apie save ir savo poreikius, savo gyvenime visuomet patiria nuolatinius nusivylimus ir pralaimėjimus. Iš esmės, toks susikoncentravimas į save apreiškia gilią asmenybės patologiją.freedom Dėl ko susiformavo toks požiūris į save ir aplinką, čia jau atskira tema. Patirtis (ypač vaikystės) giliai įsirėžia į pasąmonės klodus bei laiks nuo laiko atitinkamai koreguoja žmogaus elgesį. Tokį žmogų galima laikyti dalinai nepakaltinamu, kadangi jis elgiasi pagal tam tikras dešimtmečiais besiformavusias ir išmoktas elgesio schemas, kurioms pasipriešinti savo jėgom yra be galo sunku. Kita vertus, tam tikra asmeninė atsakomybė vis tiek išlieka.
Jei palietus tikėjimo Dievu temą, pasakyčiau, kad tikinčiam (žinoma, turiu omenyje tikinčiam Kristumi, o ne kitas religijas ar kultus) yra lengviau prasiveržti pro šių patologiškų elgesio schemų užtvaras bei būti savimi, t.y. elgtis taip kaip kalba sažinė, o ne liepia įprastos schemos. Asmeniškai ir pats galėčiau patvirtinti, kad nuo to laiko, kai pradėjau pasitikėti Dievu, įvairios ankstesnio elgesio schemos vis rečiau įtakoja mano elgseną. Čia kalba ne apie apeigų atlikinėjimą ar kokią kitą panašią religinę veiklą. Gelbsti tiesiog apsisprendimas elgtis ne pagal schemas, apsisprendimas elgtis naujai, taip lyg tos schemos yra niekis. Jos ir yra niekis…

Jono 8: 36

Jei tad Sūnus jus išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi.