Žymos

, ,

gogoonJuk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė.
Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė– nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.
Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo.
Vadindami save išmintingais, tapo kvaili.

Iš Pauliaus laiško Romos parapijiečiams, 1 skyriaus 19- 22 eilutės