Žymos

, , , , , , ,

Puikus filmas. Estų dalinys SS sudėtyje Antrojo Pasaulinio metais… Sunki tema. Sunkus metas. Tauta, varginama kelių okupantų, kovoja ir bando spręsti savo likimą taip kaip išmano… Kiekvienas privalėjo apsispręsti, ką daryti.
Bežiūrint, apėmė jausmas, kad tuo metu nebuvo labai svarbu, kas kurioje pusėje kovojo. Na, galbūt dalinai, sąlyginai nesvarbu. Ta filmo scena, kai rusų pusėje kovoję estai apsupo vokiečių pusėje kovojančius estus bei suvokę, kad kovoja prieš savo žemiečius, nutraukė ugnį ir nuleido ginklus, tiesiog giliai sujaudina… Jie visi, iš pirmo žvilgsnio esantys skirtingose barikadų pusėse, iš tikrųjų kovojo už savo Tėvynę. Juk nebuvo vieno priešo tuomet, bet du. Sovietinis režimas ir nacistinis režimas yra lygiai tokios pačios ideologijos.
Sovietų armijai artinantis vis labiau, dalis estų, tarnavusių vokiečių dalinyje, pasirenka trauktis į Vokietiją. Bet dalis pasilieka, motyvuodami tuo, kad tai yra jų žemė ir jie neturi kur trauktis ir kur bėgti… Bėga tik nusikaltėliai, o juk kovoti už Tėvynę nėra nusikaltimas. Pozicija, kuri įkūnija begalinę meilę ir atsidavimą Tėvynei, tačiau praktiškai  reiškia mirtį…

Reklama