Žymos

, , , , , , ,

Nemažai žmonių laikas nuo laiko kenčia dėl miego sutrikimų. Senas tu ar jaunas, neturi  per daug reikšmės. Ką darai tuomet, kai niekaip neina pailsėt, nusiraminti, atsikvėpti nuo kasdienių rūpesčių ?pils Imi alaus butelį ar kažko pokrepčė ? Kolioji namiškius įvairiausiais žodžiais vaikydamas juos po namus? Sėdi prie kompo iki paryčių? Skaitai knygą pusę nakties bet niekaip negali suprast, apie ką knyga? Keliesi iš lovos ir eini išgert vaistų nuo nemigos ar net antidepresantų? Yra žymiai geresnių ir efektyvesnių vaistų…
Tie vaistai tai Dievo pažadai mums. Jie skirti ne kažkokiems privilegijuotiems, išskirtiniams, bet kiekvienam… Kiekvienam, kas tik įsikimba į tuos pažadus ir jų nepaleidžia, tam, kas juos paslepia savo širdyje kaip kokį didžiausią lobį… Kiekvienam, kas tik pripažįsta, kad yra ribotas, pavargęs ir kad jam reikalinga pagalba. Jei žmogus manosi esąs stiprus ir pajėgus padaryti viską, nugalėti viską,  jei mano ar įsivaizduoja, kad jis yra pats sau dievas ir valdovas, tipo, the illiusion of independent man, tie vaistai neveiks. Išdidumas anuliuoja jų veikimą. Atvirumas, sąžiningumas, kaip tik, padidina veiksmingumą.

Kiek žemiau- tik maža dalis Dievo pažadų mums kiekvienam. Kas nori sužinoti ne tik apie šiuos, bet ir apie visus kitus pažadus, atsiverskit Bibliją. Skaitykit ir vartokit Dievo duotus antidepresantus tam, kad išgytumėt… Asmeniškai galiu pasakyt, kad juos vartoju ir man jie padeda. Kuo jūs blogesni ?… 🙂

Sėkmės ir sveikatos kiekvienam!..

  • Mato 6:34  Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo.
  • Patarlių 3:24  Atsigulęs nebijosi, ir tavo miegas bus saldus.
  • Psalmės  4:8 Atsigulu ramus ir užmiegu, nes Tu vienintelis, Viešpatie, leidi man saugiai gyventi.
  • Psalmės  3:3 Bet Tu, Viešpatie, esi mano skydas ir mano šlovė. Tu pakeli mano galvą.
  • Mato 11:28- 29 Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
  • Psalmės 127:2 Veltui keliatės prieš aušrą ir vargstate ligi vėlyvos nakties. Jūs valgote vargo duoną. O savo mylimajam Viešpats duoda miegą.
  • Romiečiams 8:36- 39  Parašyta: “Dėl Tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui”. Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo. Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.
  • Psalmės 18:27 Tu gelbsti prispaustuosius, bet pažemini išdidžius žvilgsnius.
  • Psalmės 34:18- 19 Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. Daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jį išgelbsti Viešpats.
  • Jono 14:27 Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta